Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Üç Aylarınız Mübarek Olsun V100120242312
#1
RasitTunca-1 

   

Üç Aylarınız Mübarek Olsun V100120242312

Üç Ayların Bizler Sizler ve Bütün insanlar için

Hayırlara Sevablara Kurtuluşa Sebeb Olması Dileklerimle

Üç Aylarınız Mübarek Olsun

Rabbim, Recep ve Şabanı bize mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir.

Amiyn
[Image: attachment.php?aid=107929]
Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply
#2
Muhammed-1 
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Receb ayına girdiği zaman şöyle derdi:

-Allahım! Bize Receb ve Şaban'ı mübârek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır."

Taberânî, "el-Mu'cemu'l-Evsat", hadis no: 3939. Beyhakî, "Şuabu'l-Îmân", hadis no: 3534. Ebu Nuaym, "Hilyetu'l-Evliyâ ve Tabekâru'l-Asfiyâ", c: 6, s: 269 ;İmam Ahmed'in oğlu Abdullah, "Zevâidu'l-Musned", hadis no: 2346.
[Image: attachment.php?aid=107929]
Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)