RasitTuncaORG

Tam Versiyon: Star Gate/Yıldızlara Açılan Kapı ve Ölümsüzlük Suyu | Bir Karoglan Başağaçlı Raşit Tu
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Star Gate/Yıldızlara Açılan Kapı ve Ölümsüzlük Suyu | Bir Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Makalesi

VERSiON1

Selamünaleyküm
bu makalemiz bizden sonrakilere Işık tutacak inşallah-u Teala
Masonlukta kalfalık makamına yükselen kimse zamanın Hiram ustasıdır.
Yani geometri ile matematiği sayıları birleştiren adam demektir.
islamda da Masonlukda da Bir şehir planı yapılırken, şehrin mimarisi ni oluşturan kimse, Eğer masonlardan birisi ise, o şehirde doğanların ve ölenlerin ne tarafta olduğunu bilir, ve Mezarlığın ve hastane ve doğum kliniğinin, nerede olacağını ona göre inşa eder. Hastane ve doğum kliniği doğu tarafına mezarlık ise şehrin Batı tarafına inşa edilir. Doğanlar ve batanlar yani ölenler.
Ölümsüzlük suyuna gelince, Meryem’in kutsal kasesi, yahut o kase den doğan çocuk, İsa’nın soyu ve suyu demektir. masonlar iki gruba ayrılmışlardır Birisi düşman takım, birisi dost takım. işte 4 Haçlı askerinin Meryem annemize, İsa’yı koruyacaklarını yemin edip söz vermiş olmaları üzerine, onlar İyiler tarafındadır, Karşı taraf ise, İsa’yı ve Meryem’in yok edip, insanlık soyunu tüketmeye çalışan, şeytan aleyhillane ile birlikte olan (Lucefier soyu olan) kötüler dir. iskender deli İskender İşte o ölümsüzlük suyunu aramış ömrü boyunca. O’nu da daha önceki Vaazlarımız da ve sohbetlerimizde makalelerimizde sanırım anlattık. iki suyun ve iki Soyın birleştiği yerdedir dedik. Hazreti Hızır ile Musa’nın ve Zuşa’nın buluştuğu yerö İşte o iki Soyun ve suyun birleştiği yerdir. O bizim dinimiz de,Peygamberler sülalesinde Hitamül enbiya olan, en son bayrak Peygamberimize verilmiş, Peygamberimizin soyu da Kerbela’da katledilmiş, sadece 2 tane insan kalmış o soydan, birisi Hasan Efendimizden, biriside Hüseyin Efendimizden olan, “Hz. Zeynep” ile “Hz. Ali Zeynel Abidin” bütün peygamber soyu artık bu iki çocuktan devam etmiştir, O’nları da Kerbela Faciasından Bir Türk Anne Kadın Taaaa ki Ege Bölgesine kdar kaçırmış gelmiş ve saklamıştır. Peygamberimizden sonra halifelik “Ebubekir, Ömer, Osman’a, Ali’ye” geçtikten sonra, Ali’nin evlatları olan Hasan ve Hüseyin Efendimizden, Hasan Efendimiz ise halifeliği kabul etmemiştir, O’na rağmen katledilmiştir. Hüseyin Efendimiz halifeliği yapmıştır. Toplam süre işte bunu belli oranlar ile hesapladığımız zaman işte 1500 sene gibi bir seneye tevafuk eder. Bunu büyük bazda hesapladığımız zaman bu kadar sene eder. Ancak bunu işte masonlardan da İrem Usta gibi birisi hesap edebilir, İslam alimlerinden de, zamanın sahibi olan kimse hesap edebilir. Ancak Bu süre yani bu 1500 sene dolmaya yaklaştığı zaman, artık kutuplar çakışmış olur, ve güneş doğduğu yerden batar hale gelir, Yani daha doğmadan ölen insan oğlu, ve o soyun ve suyun artık tükenmeye yüz tuttuğunu gösterir. yani İnsanoğlu sıfırı tüketmiş olur. Eğer oradan ileri geçemezse, şeytan ve kötüler galip gelmiş olur.
Burada hassas mühim nokta, işte insan soyu da, Hz Adem’in evlatlarından, bir kız ve bir oğlan şeklinde üremesiyle bu hale gelmiştir. o yüzden yeni portal açıldığında da, insan soyu eğer oradan ileri geçebilirse, yine bu son halifenin iki evladından, bir kız ve bir oğlundan ileri doğru gider. bir vahdedi vücut olan halife vardır. Bir de onun iki evladı Bir kız bir oğlu. Eğer kötüler yakalarsa, Kutsal Bakire Hz Meryem’i öldürüp, İsa’yı öldürüp, Hızır’ın yakalayıp, insan soyunu daha ileriye geçirmeden, insanoğlunun soyunu bitirmeye çalışanlardır. Eğer o son iki insan, yakalanmaz da ileri geçebilirse ve Hızır da yardım ederse, insan soyu yeni bir hayat ve zaman daha kazanmış olur. o iki çocuğun babası olan kimsenin (yani halife-i rûy-i zemin’in) olduğu yer, işte güneşin doğduğu yerden battığı yerdir. ve ölümsüzlük suyu da oradadır. çünkü onun soyu suyudur. Yeni İsa, Yeni portal açıldığında, Geçit kapısı açıldığında, oradan ileri geçtiğinde, eski dünya batar yok olur ve, Yeni kurulan dünyada, orada bir akar su vardır. O’nu ilk bulan kimse, Eğer iyilerden olursa, oraya bir işaret koyar ki orası başlanğıç noktasıdır. ve yeni portalda doğu o tarafda ve 180° karşısı batıdır. insanlığın soyunun ilerlemesi oradan başlarve oradaki tepe yeni arafat ve, o suyun başlangıç noktası ise, yeni müzdelifedir, ilk zifaf yeri, o yer de sevgililer buluşur, yani iki sevgili birleştiği zaman, zifat ettiği zsaman insan soyu ileri gider, ve orası Kabedir yeni kabe ilk ev, ama yeni portal da orası belkide sevgililerin buluştuğu kayanştığı bir piknik yeri olur. Orada bir su vardır. İşte o su önceki vahdet-i vücudun halifenin suyunun aktığı yerdir. Yani Zemzem suyu. İşte o su ölümsüzlük suyu dur. yani insanlık soyunu ileriye Taşıyan su, o su dur. ve bu suyu Eğer ilk İyiler bulursa, işte Hristiyanlıkta vaftiz denilen, çocuk doğduğunda yıkanılan su, o Özsu dandır. onu İyiler ele geçirirse işte O’nlar o su ile yeni Doğan çocukları, belli günden sonra, bir seremoni ile yıkarlar ki,o su ile yıkanan kimsler Hz isa’ gerçek soyu ve suyudur, son Dönence olunca, o Soy cennete, yeni portala geçen kimseler olacaktır. Ve daha sonra da onlar kiliseye geldikçe, o su dan birkaç damla ile üzerlerine serpinerek ten o suyla kutsanırlar. Ve Hristiyanlar, bu soyun sadece İsa soyu olduğunu iddia ederler, Biz ise, bütün Peygamber soyunun, O Soydan devam ettiğini, İsa’dan sonra da peygamberimizle bu Soyun devam edip, O’ndan sonraki gelen halifeler ile, o soyun son ucununda ve son meyvesinin de Hz Mehdi olduğunu iddia ederiz. İşte en son kimse Hz.Mehdi Aleyhisselam dır. Peygamberimizin Rivayet ettiği Hadis doğru ise, “O’ndan(Halifeyi Ruyi Zemin Hz Mehdi’den) sonraki 3. kimse, yahut da ondan sonraki ikinci kimse, onunla birlikte üç kimse yahut da, ondan sonraki 3. kimse başaramayacak tır. Çünkü birincisi oğlandır(Zeynel abidin) insan soyunu devam ettiren, İkincisi ise Kızdır(Zeynep), insan soyu 3 ile devam etmez üçüncüsü zina edilen kadının çocuğudur, yani lucifer çocuğudur, çünkü iki soy, iyiler ile kötüler birleşmiştir, gece ile gündüz, yaz ile kış, doğu ile batı, artık bir olmuştur, dualiteden sonra kesret suyun soyun karıştığı yer. 3. (Lucifer) çocuk bayrağı aldığı zaman, onun yakalanıp öldürülme ihtimali vardır, Aynı Hasan efendimizin öldürülmesi gibi, O çocuk hakikat-i Tam anlayabilemeyeceği için, Has evlat olmadığı için, o çocuk, kötüler tarafından yakalanıp öldürülmeden, işte portalın açılıp, insanlığın ileriye taşınması gerekir. Bu Son kalan kimse, portalın veyahut da deltoitin açılma vaktinin geldiğini alametini gösterir. Deltoid meselesine gelince, Başlangıçta doğu doğuda, batı batıdadır. güneş doğudan doğup, batıdan batar, daha sonra zamanla kutuplar yer değiştirir, bu 180 derecelik çizgi kendi içinde bükülme yapar, “W” oluşturur. Ters köşesinde ise, önceki vahdedi vücut ya da, önceki Mehdi’nin ölümsüzlük suyunun bulunduğu delta geçidinin köşesi vardır. Bunu masonlar en iyi şekilde hesaplarlar ve her zamndaki bükülme yerine bir “W” koyalar larki, bu mesela günümüzde bir VolksWagen Auto servicedir. ve Dönem her dönencede nereye gelmiş ona göre Güneş batıdan doğacağı vakit tam olarak ne zamndır hesaplarlar. Gelecek Çocuğun (Hz Mehdi’nin) kim olduğunu, Hatta Burcu’na, annesinin isimine, nerede ne zaman geleceğini dahi bilirler. Kötüler de bilir iyiler gibi hesaplar bilirler. İyiler ona yardım için çalışırlar, kötüler de onu yakalayıp insanlık soyunu yok etmek için gayret sarf ederler. ve bu önceki vahdet-i vücudun ya da Mehdi’nin bulunduğu Deltoidin köşesinden bir “V” harfi çizince aynı Alman Volkswagen logosundaki gibi double “W ve V” içinde ki Deltoid sembolü portal merkezidir. Bunları bildiklerinden simgeleriyle Mason kolları hep bir şeyleri anlatırlar. Bilmeyenler Bilmez, Sadece Uyuyanlar bilmez. O’nlar uyanıklar hepsi bilirler ve yerlerinide almışlardır bu savaşta, her zaman yerlerinde Hazır nazır beklemektedirler, gelecek olan Hz Mehdi ve Kurtarıcı olan İsa soyunu, ya da peygamber soyunu. Birisi öldürmek için, birisi de onu kurtarıp ileriye insan soyunu ileriye taşımak için. Bu hikaye günümüzde “Alan Walker” isimli şarkıcının kliplerinde anlatılır, Hatta onlar o çocuğun burcuna varıncaya kadar bilirler son 3. çuğuda bılırler onun vaktı gelınce ona yardım edenler aralarında parola olaraktan ” Dul karının oğluna yardım edin”(Yeni Hz. Meryem in isası) parolasını kullanırlar ey 3. çocuk bu parolayı unutma başın sıkışınca, O’nun özelliklerini de bilirler. O (Hz Mehdi) geldiği zaman onu zaten alametlerinden tanırlar. Hani Peygamberimiz gelmeden önce de Peygamberimizi alametlerinden tanıdıkları gibi, o Soy Aynen yine aynı özelliği taşıyıp, o Kimse gelmeden, onun özelliklerini bilirler, o kimseyi hep ararlar beklerler, geldiği zaman da, onu Aynen Peygamberimizin hadisinde dediği gibi “O’nu (Hz Mehdiyi) evlatları gibi iyi bilirler, ama söylemezler.” ve burada biz zamanın sahibiyiz ve bizim burcumuz Başak burcu, başak burcu kimse çok titiz olduğu için, ve ben erkek, yani O soydan kalan son iki çocuktan Oğlan olan olduğum için, ve bir de başak burcu olduğum için, bizim çiçeğiniz, bizim köyün söylemiyle ile “taşaklı kayınna” yani kaynana dili çiçeği diye bir kaktüs vardır. Dil gibidir. Alt tarafa resmini koyacağız İnşallah bu makalemizde, ve dikenleri vardır, yani o masaya falan konulmaz, cam önüne konulur, yani etrafını yaklaşanı dalar geçer, dikenini batırır geçer. öyle dikenli kendini koruyan Vahşi, vahşi batı çiçeği, bizim çiçeğimiz. Bizi ararsanız Bir dahaki tarafta, vahşi batıda arayayın, yani o suyu Yeni PORTAL açılırsa, bilinki kaktüs çiçeğinin olduğu yerde olacak, kayınna dili kaktüs çiçeğinin olduğu yerde olacak unutmayın. Bu size Işık tutacak, bu Kainat kapandımıydı, o zaman portal açıldığında, bu vaazımıza oluşan kimseler, dilden dile, elden ele ulaştırsın. ölümsüzlük suyunun aktığı Pınar kayınna dili kaktüsünün olduğu yerde olacak inşallah. o’na kaynana dili denmesinin sebebi de, taşaklı kayınna demek, erkek kaynana demektir, yani herşeye karışan erkek, yani erkek olup da Titiz olduğu zaman yani herşeye karışan adam : “Şunu şuraya koy, Bu neye burada, şu yanlış yapıyor, bak yanlış adım attı, suratı kararmış bu kesin bir nane yemiş” gibi her şeye herkese her şeye yanllış gördüğü her olaya müdahale eden kimsedir, Yani Düzelten doğrultan adam Hz. Mehdi. O yüzden dili pabuç gibidir. işte kaktüs kaynana dili kaktüsü bu demektir. Bir de dikenlidir, yanına yoluna gelene, dikenini batırır, ısırır, dalar geçer. Fakat başak burcu işte titizdir ”Er RAUF” ismi öğrenmeyen kimse, Allah’ın Rauf ismini Talim etmemiş kimse, başak burcu olaraktan doğamaz. Başak burcu ise rauf ismi ise yani raflama sistemi veya Hiyerarşik dosyalar oluşturmak ve, koyduğunu aradığı yerde bulmak, Her bilgiyi böyle Hiyerarşi şeklinde dosyalayan kimse, yani beyin ve ana hafıza kartı, imam Mübin (En Büyük imam) hafızası kuvvetli ve hatırlayabiliyorsa (çocukluğunu, olayları,…) işte onun Rauf isminde Mahir olduğunu gösterir. Koyduğunu aradığı yerde bulan adam. çünkü düzenli koymuş, düzenli yaşamış, Düzenli bir yere, bir şey bıraktığı zaman, işaret koyan kimse, işte ilk ölümsüzlük suyunu olduğu yere ulaşan kimse, oraya bir işaret koysun, öyle bir işaret koysun ki ikinci deltoide giden yolu göstersin, Bir dahaki geldiğinde orayı bulsun bilsin, takki bu ilk deltoidden son deltoide kadar böyle olsun, son deltodin yanına Kutsal mabed yapılıp (Norvec Ambarı) onun içine herşeyden birşey koysun, ve bu mektubumuzunda fake olanını, kötülerler gelince kolayca bulacakları yere koyun, ve orjinal ve doğru olanınıda zor buluncak bir zulaya koyun. Kutsal kesenin yanına koyulan o işareti, anlamayanlar anlamasın, Çünkü kötüler peşimizde, düşman insan soyunu yok etmek için, her an peşimizde. rabbim o’nu(O Kötüleri) amelinde muvaffak kılmasın. Oraya ilk İyiler ulaşırsa, İyiler iyilerin anlayacağı bir işaret koysun. Kötüler ulaşırsa iş işten çoktan geçmiştir zaten, kötüler O’nu son isayı bilip bulup meryemide isayıda öldüreceklerdir. işte Son çocuğun yakalanıp ölme ihtimali olduğundan, Peygamberimizden rivayetle Hz Mehdi’den sonraki 3 çocuk ve son çocuk bunu başaramayacak şeklinde ifade etmiştir. Rabb’im o çocuğa yardım etsin inşallah. o gün geldiğinde, Yani onun ölmesi de, kalması da, yakalanması da, portalın açılmasına sebeptir. Eğer yakalanırsa ileriye geçemez insan soyu, ve kıyamet kopar. bütün sistem yok edilir. Bilgisayarda da bu sistem var, yani dosyalar vardır, düzenli kimse dosyalarını düzenli şekilde oluşturur, ve bir şeyi aradığı zaman, Tam da aradığı yerde bulur, Bu da başak burcunun özelliğidir, ve son asker hep başak burcu olur Merkür burcu yani.

Önemli Not: Portal ise o iki ters Deltanın çakıştığı noktada ki deltoidde açılır. yani alan Walker in logosundaki ortadaki deltoid veya VolksWagen logosunda Deltoid olan yerde açılır. iyi bir matemetikci buranın neresı olacağını hesap edebilir. Bunu onlar da bilirler, deltoitin olduğu yere kutsal mabet yapılacaktır, Günümüzdeki teknolji den ve her canlıdan bitkiden taştan toprakdan ve her millet insandan (73.5) bir gen haritası ve emanetler oraya konnacaktır. Kalktıkları zaman, ilk bulan emanetleri bulur. Eğer emanetleri ele geçirirse kötüler, insanlık suyu soyu biter. Yani birde yeni portal açılacak yere yeni mabet yapılmalıdır. ve özel emanetler yine yeni açılacak Deltoidin yerine, o zamanın sahibi vahdet-i vücudun işareti ile oraya saklanır, yeni Nesle oradan ulaştırılır. çünkü sağ kalanlar ilk kalkacak olanlar oradakiler olacaktır. yani sidredekiler kabeciğin yanındakiler.
Önemli not 2: bu yazının bir nüsahasının yanlışları düzeltlenmeyecektir. O da düşmanlarımıza kilit olsun, okuyanlar erişenler, bu yazıya ileriki nesil iletsin de, Ölümsüzlük suyu aradıkları zaman, bulmacayı kendileri çözsün, buradaki fake olanmda kik yanlışları kötüler kendileri düzeltlesin.

SELAM EY ASKER!
BiZ iNSANLIĞI BURAYA KADAR TAŞIDIK,
SEN BUNLARI (Bu Hediylerimizi) AL VE
DAHA iLERi BiR CENN€TE K@DAR TAŞI.

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca
Schrems, 9 Temmuz 2021 Cuma

VERSiON2

Star Gate/Yıldızlara Açılan Kapı | Bir Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Makalesi

Selamünaleyküm
bu makalemiz bizden sonrakilere Işık tutacak inşallah-u Teala
masonlukta kalfalık makamına yükselen kimse zamanın Hiram ustasıdır.
Yani geometri ile matematiği sayıları birleştiren adam demektir.
bir şehir planı yapılırken şehrin mimarisi ni oluşturan kimse Eğer masonlardan birisi ise o şehirde doğanların ve ölenlerin ne tarafta olduğunu bilir ve Mezarlığın ve hastane ve doğum kliniğini, nerede olacağını ona göre inşa eder. hastane ve doğum kliniği doğu tarafına mezarlık ise şehrin Batı tarafına inşa edilir. Doğanlar ve batanlar yani ölenler.
Ölümsüzlük suyuna gelince Meryem’in kutsal kasesi yahut o kase den doğan çocuk İsa’nın soyu ve suyu demektir. masonlar iki gruba ayrılmışlardır birisi düşman takım birisi dost takım işte 4 Haçlı askerinin ryem annemize İsa’yı koruyacaklarını yemin edip söz vermiş olmaları üzerine onlar İyiler tarafındadır Karşı taraf ise İsa’yı ve Meryem’in yok edip insanlık soyunu tüketmeye çalışan şeytan aleyhillane a ile birlikte olan kötüler dir. iskender deli İskender İşte o ölümsüzlük suyunu aramış ömrü boyunca. onu da daha önceki boğazlarımız deve sohbetlerimizde makalelerimizde sanırım anlattik. iki suyun ve iki Soyın birleştiği yerdedir dedik. e Hazreti Hızır ile Musa’nın ve yuşa’nın buluştuğu yer İşte o iki Soyun ve suyun birleştiği yerdir. O bizim dinimizde en son bayrak Peygamberimize verilmiş Peygamberimizin soyu da Kerbela’da katledilmiş sadece 2 tane almış osoydan birisi Hasan Efendimizden biriside Hüseyin Efendimizden olan Zeynep ile Ali Zeynel Abidin bütün peygamber soyu artık bu iki çocuktan devam etmiştir Peygamberimizden sonra halifelik Ebubekir Ömer Osman’a Aliye geçtikten sonra Ali’nin evlatları olan Hasan ve Hüseyin Efendimizden Hasan Efendimiz ise halifeliği kabul etmemiştir Ona rağmen katledilmiştir Hüseyin Efendimiz halifeliği yapmıştır toplam sana işte bunu belli olan ile hesapladığımız zaman işte 1500 sene gibi bir seneye raffic Rider bunu büyük bazda hesapladığımız zaman Ancak bunu işler masonlardan İrem Usta gibi İslam alimlerinden de zamanın sahibi olan kimse ancak hesaplayıp bilebilir. yani bu 1500 sene dolmaya yaklaştığı zaman artık kutuplar çakışmış olur e güneş doğduğu yerden batar hale gelir Yani daha doğmadan ölen insan oğlu ve yani İnsanoğlu sıfırı tüketmiş olur Eğer oradan ileri geçemezse şeytan ve kötüler galip gelmiş olur.
burada hassas mühim nokta işte insan soyu da Hz Adem’in bir kız ve bir oğlan şeklinde üremesiyle bu hale gelmiştir o yüzden yeni portal açıldığında da insan soyu eğer oradan ileri geçebilirsen yine bu son halifenin iki evladından bir kız ve bir oğlundan ileri doğru gider bir vahdedi vücut olan halife vardır Bir de onun iki evladı Bir kız bir oğlu. Eğer kötüler yakalarsa eryem’i öldürüp İsa’yı öldürüp Hızır’ın yakalayıp Sen bana ileri geçirmeden insanoğlunun oyunu bitirmeye çalışanlardır Eğer yakalanmaz da ileri geçebilir Sera Hızır yardım ederse o iki çocuğun babası olan kimsenin olduğu yer halife-i rûy-i zemin olduğu yer işte güneşin doğduğu yerden battığı yerdir ve ölümsüzlük suyu da oradadır çünkü onun soyu suyudur. use İsa yeni portal açıldığında Geçit kapısı açıldığında geçtiğinde Yeni kurulan dünyada orada su vardır Onu ilk bulan kimse masallardan Eğer iyilerden olursa onunla bir işaret koyar ve orada insanlığı soyunu ilerlemesi için sevgililer buluşuruz yani iki sevgili birleştiği zaman insan soyu ileri gider ve orası sevgililerin piknik yeri olur Orada bir su vardır İşte o su önceki vahdet-i vücudun halifenin suyunun attığı yerdir İşte o su ölümsüzlük suyu dur yani insanlık soyunu ileriye Taşıyan su o sudur ve bu suyu Eğer İyiler bulursa işte Hristiyanlıkta vaftiz denilen çocuk dolduğunda yıkanılan su Özsu dandır onu İyiler ele geçirirse işte at Onlar o su ile Doğan çocukları belli günden sonra bir ihtimal olarak thanos’u ile yıkarlar ki o Say cennete yeni ortala geçen kimseler olacaktır Ve daha sonra da onlar kiliseye geldikçe o sudan birkaç damla ile üzerine serpilerek ten suyla kutsanırlar. r sadece İsa soyu olduğunu iddia ederler Biz İsa bütün Peygamber soyunun Soydan devam ettiğini İsa’dan sonra da peygamberimizle bu Sorun devam edip Ondan sonraki gelen haritali en son osoyoo ucu ve meyvesi olduğunu iddia ederiz İşte en son kimse Mehdi Aleyhisselam dır Peygamberimizin ettiği doğru ise Ondan sonraki 3 kimse yahut da ondan sonraki ikinci kimse onunla birlikte üç kimse yahut da ondan sonraki 3 kimse başaramayacak tır Çünkü birincisi oğlandır nsan soyunu devam ettiren İkincisi ise Çıldır insan soyu 3 ile devam etmez üçüncüsü zina çocuğudur yani lucifer çocuğudur 3 çocuk bayrağı aldığı zaman onun yakalanıp öldürülme ihtimali vardır Aynı Hasan efendimizin öldürülmesi gibi hakikat-i Tam anlayabilemeyeceği için Has evlat olmadığı için o çocuk yakalanıp öldürülmeden işte portalın açılıp ileriye taşınması gerekir son kalan kimse portalın veyahut da deltoitin açılma vaktinin geldiğini alametini gösterir. deltoid meselesine gelince başlangıçta doğu doğudan batıbatıdadır güneş doğudan doğup batıdan batar, daha sonra zamanla kutuplar yer değiştiriyor bu 180 derecelik çizgi kendi içinde bükülme yapar w oluşturur ya bu google benim kes köşesinde önceki vahdedi vücut ya da Mehdi’nin ölümsüzlük suyunu bulunduğu deltayı geçidinin köşesi vardır lu masonlar en iyi şekilde hesaplarlar gelecek Çocuğun kim olduğunu Hatta Burcu’nun annesinin nerede ne zaman geleceğini dahi bilirler kötüler edebilir iyilerden hesaplar bilirler İyiler ona yardım için çalışırlar kötüler de onu yakalayıp insanlık soyunu yok etmek için gayret sarf ederler ve bu önceki vahdet-i vücudun ya da Mehdi’nin bulunduğu Deltoidin köşesinden bir v harfi çizince aynı Alman Volkswagen logosundaki gibi double v içinde ters sembolü bunları bildiklerinden simgeleriyle kolları hep bir şeyleri anlatır bilmeyenler Bilmem Sadece Uyuyanlar bilmez onlar uyanıklar hepsi yerlerde katılmışlardır her zaman yerlerinde Hazır hazır beklemektedirler gelecek olan mevki İsa soyunu ya da peygamber soyu birisi öldürmek için birisi de onu kurtarıp ileriye isnsan soyunu ileriye taşımak için. Bu hikaye alan Walker isimli şarkıcının kliplerinde bu hikaye anlatilir, Hatta onlar o çocuğun burcuna varıncaya kadar bilirler yay burcunun özelliklerini bilirler O geldiği zaman onun zaten alametlerinden tanırlar Hani Peygamberimiz gelmeden önce de Peygamberimizi alametlerinden tanıdıkları gibi o Say Aynen yine aynı özelliği taşıyıp o Kimse gelmeden onun özelliklerini bilirler o kimseyi hep ararlar beklerler her geldiği zaman da onu Aynen Peygamberimizin hadisi dediği gibi evlatları gibi iyi bilirler. ama söylemezler. ve burada biz zamanın sahibiz ve bizim burcumuz başak burcu başak burcu kimse çok titiz olduğu için ve ben erkek yani Osmanlı’dan kalan son iki çocuktan Oğlan olan olduğum için ve bir de başak burcu olduğum için bizim çiçeğiniz bizim köyün söylemeyi ile taşaklı kayınla yani kaynana çiçeği diye bir kaktüs vardır il gibidir Böyle yazsın resmini koyacağız İnşallah bu makalemizde ve dikenleri vardır yani o masaya falan konulmaz cam önüne konulur yani etrafını yakışanı dadalar geçer dikenini batırır geçer öyle dikenli kendini koruyan Vahşi vahşi batı çiçeği bizim çiçeğimiz bizi ararsanız Bir dahaki tırtar’da vahşi batıda arayayım yani o suyu Fertan açılırsa bilinki kaktüs çiçeğinin olduğu yerde olacak kayınla dili kaktüs çiçeğinin olduğu yerde olacak unutmayın Bu size Işık tutacak bu Kainat kapalıydı zaman portal açıldığında bu ağzımız oluşan kimseler dilden dile elden ele ulaştırsın ölümsüzlük suyunun aktığı Pınar kayınla dili kaktüsünün olduğu yerde olacak inşallah Ayna direği denmesinin sebebi da taşaklı dayımdan erkek olup da Titiz olduğu zaman Şunu şuraya koy Bu ne ya burada şu yanlış yapıyor bak yanlış adım attı suratı kararmış bir nane yemiş ibi her şeyle herkese her şeye durduğu olaya müdahale eden kimsedir, O yüzden dili pabuç gibidir işte kaktüs ayırma dili kaktüsü Bir de dikenlidir yanına yolla görerek dikenini batırır ısırır dalar geçer, fakat başak burcu ile titizdir”Er RAUF” ismi öğrenmeyen kimse Allah’ın Rauf ismini Talim etmemiş kimse başak burcu olaraktan doğamaz başak burcu ise tavuk ismi ise yani raflama sistemi veda Hiyerarşi bahçalar oluşturmak koyduğunu aradığı yerde bulmak yatacağım iyiyim de Her bilgiyi böyle Hiyerarşi şeklinde bohçaları Ata bir kimseler hafızası kuvvetli hatırlaya biliyorsa çocukluğunu olayları işte onun of isminde Mahir olduğunu gösterir oyduğunu aradığı yerde bulan adam çünkü düzenli koymuş düzenli yaşam Düzenli bir yere bir şey bıraktığı zaman işaret Kur’an işte ilk ölümsüzlük suyunu olduğu yere ulaşan kimse oraya bir işaret koysun işaret koysun Bir dahaki geldiğinde orayı bilsinler falan o işareti anlamayanlar anlamazsın Çünkü kötüler peşimizde düşman insan soyunu yok etmek için her an peşimizden rabbim onu amelinde muvaffak kılmasın.Oraya ilk İyiler oluşursa İyiler iyilerin anlayacağı bir işaret kötüler ulaşırsa iş işten çoktan geçmiştir zaten kötüler onu bilip bulunca Sen çocuğu da takdir edeceklerdir işte Son çocuğun yakalanıp ölme ihtimali olduğundan Peygamberimizden 3 çocuk kağıtta ikinci çocuk bunu başaramayacak şeklinde ifade etmiştir Rabb’im o çocuğa yardım etsin inşallah o gün geldiğinde Yani onun ölmesi de zaten yakalanması dat portalın açılmasına sebeptir Eğer kızdır yakalanırsa ileriye geçemez insan soyu ve kıyamet kopar bütün sistem yok edilir Bilgisayarda var yani dosyalar vardır düzenli kimsem dosyalarını düzenli şekilde oluşturur ve bir şeyi aradığı zaman Tab aradığı yerde bulur Bu da başak burcunun özelliğidir ve son asker hep başak burcu olur Merkür yani

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca
Schrems,, 9 Temmuz 2021 cuma
Önemli not: portal ise o ters beğenin çakıştığı noktada açılır yani alan Walker in logosundaki ortadaki deltoid olan yerde açılır ortar onlar bilirler deltoitin olduğu yere kutsal mabet yapılacaktır emanetler oraya taşınacaktır kalktıkları zaman ilk bulan emanetleri bulur. Eğer emanetleri ele geçirirse kötüler insanlık suyu biter. Ben yeni portal açılacak yere yeni muhabbet yapılmalıdır ve emanetler yine yeni açılacak Deltoidin o zamanın sahibi vahdet-i vücudun işareti ile oraya saklanır yeni Nesle oradan ulaştırılır çünkü sağ kalanlar oradakiler olacaktır.
Önemli not 2: bu yazının yanlışları düzeltlenmeyecektir O da düşmanlarımıza kilit olsun okuyanlar erişenler bu yazıya ileriki nesil de Ölümsüzlük suyu aradıkları zaman bulmacayı kendileri çözsün buradaki yanlışları kendileri düzeltlesin.